2de graad

Het derde leerjaar ASO

 

Het vierde leerjaar ASO

Hieronder vindt u het overzicht van de lessenroosters in het vierde jaar. Het aantal studierichtingen is voor heel het A.S.O.-onderwijs beperkt tot: Humane Wetenschappen, Economie, Grieks-Latijn, Grieks, Latijn, Wetenschappen.

Algemene voorstelling:

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij over zoveel goederen beschikken? En hoe zo vele diensten ons leven aangenaam maken? Allerlei bedrijven, groot en klein, zorgen ervoor dat we niets tekortkomen. Precies de werking van die bedrijven onderzoeken we in de richting economie.
In het vak economie zetten we je aan om kritisch te leren denken over allerlei economische verschijnselen. We gaan na wat economische groei precies betekent, waarom niet iedereen deelt in die groei, wat de taken zijn van de overheid, hoe economische crisissen ontstaan en opgelost kunnen worden, waarom de rentevoeten stijgen of dalen, hoe prijzen bepaald worden, …
Dat alles leren we op een actieve en interactieve manier. Via allerlei opdrachten bouw je stap voor stap je kennis op. Je leert je mening vormen over economische vragen en je leert luisteren naar de mening van anderen. Zo word je een kritische wereldburger voor de toekomst! Binnen de studierichting kan je kiezen voor 4 uur of 5 uur wiskunde.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit het 2e jaar Latijn of Moderne wetenschappen kunnen de studierichting ECONOMIE aanvangen. Heb je interesse in de actualiteit, trekt de wereld van bedrijven en consumenten je aan, blijf je wel eens stilstaan bij een nieuwsbericht? Dan zit je in het vak én in de studierichting ECONOMIE zeker op je plaats.

En wat in de derde graad?

Na de tweede graad economie liggen er, afhankelijk van je mogelijkheden en interesses, heel wat studierichtingen voor je open op onze school. Koos je voor 4 uur wiskunde, dan kan je in de derde graad terecht in de richting Economie-moderne talen of Moderne talen-wetenschappen. Volgde je 5 uur wiskunde, dan liggen er nog 5 studierichtingen voor je open: Economie-moderne talen, Economie-wiskunde. Maar ook Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde blijven mogelijk!

Algemene voorstelling:

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij over zoveel goederen beschikken? En hoe zo vele diensten ons leven aangenaam maken? Allerlei bedrijven, groot en klein, zorgen ervoor dat we niets tekortkomen. Precies de werking van die bedrijven onderzoeken we in de richting economie.
In het vak economie zetten we je aan om kritisch te leren denken over allerlei economische verschijnselen. We gaan na wat economische groei precies betekent, waarom niet iedereen deelt in die groei, wat de taken zijn van de overheid, hoe economische crisissen ontstaan en opgelost kunnen worden, waarom de rentevoeten stijgen of dalen, hoe prijzen bepaald worden, …
Dat alles leren we op een actieve en interactieve manier. Via allerlei opdrachten bouw je stap voor stap je kennis op. Je leert je mening vormen over economische vragen en je leert luisteren naar de mening van anderen. Zo word je een kritische wereldburger voor de toekomst! Binnen de studierichting kan je kiezen voor 4 uur of 5 uur wiskunde.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit het 2e jaar Latijn of Moderne wetenschappen kunnen de studierichting ECONOMIE aanvangen. Heb je interesse in de actualiteit, trekt de wereld van bedrijven en consumenten je aan, blijf je wel eens stilstaan bij een nieuwsbericht? Dan zit je in het vak én in de studierichting ECONOMIE zeker op je plaats.

En wat in de derde graad?

Na de tweede graad economie liggen er, afhankelijk van je mogelijkheden en interesses, heel wat studierichtingen voor je open op onze school. Koos je voor 4 uur wiskunde, dan kan je in de derde graad terecht in de richting Economie-moderne talen of Moderne talen-wetenschappen. Volgde je 5 uur wiskunde, dan liggen er nog 5 studierichtingen voor je open: Economie-moderne talen, Economie-wiskunde. Maar ook Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde blijven mogelijk!

Algemene voorstelling:

De Romeinse cultuur heeft een fundamentele rol in onze geschiedenis gespeeld en daarom loont het de moeite de wortels van onze beschaving te bestuderen.
In het derde jaar vervolledig je je kennis van de grammatica om in het vierde jaar een aanvang te maken met de lectuur van de grote werken uit de literatuurgeschiedenis. De grammatica wordt bondig herhaald en tot een minimum herleid. Stilaan leer je omgaan met literatuur en openstaan voor de diepere betekenissen ervan.
Latijn is echter meer dan dat.
De logische, heldere manier waarop de Latijnse taal is opgebouwd, verplicht je om nauwkeurig na te denken. Je leert analyseren en synthetiseren.
In de studierichting Latijn krijg je 5 uur wiskunde. De vaardigheid tot abstraheren, het logisch denken, het ontdekken van ordeningsprincipes, de vaardigheid tot concluderen en structureren worden zowel via de taal als het getal geoefend.
Via Latijn, de moedertaal van vele Europese talen, verwerf je een grondig inzicht in het functioneren en evolueren van een taal. Deze kennis helpt je om vlotter en inzichtelijk een moderne taal aan te leren.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit het 2e jaar optie Latijn kunnen de studierichting LATIJN aanvangen.
De studierichting Latijn biedt je een waardevol evenwicht door de aanwezigheid van zowel een wiskundige als een literair-taalkundige component.

En wat in de derde graad?

Na de tweede graad Latijn liggen er, afhankelijk van je mogelijkheden en interesses, heel wat studierichtingen voor je open op onze school. Wil je het vak Latijn verder uitdiepen, dan kan je kiezen voor de studierichting Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde.
Je kan ook overgaan naar een studierichting zonder de component Latijn: Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen-wiskunde of Wetenschappen-wiskunde.

Algemene voorstelling:

Hoe komt het dat wij verschillende smaken kunnen waarnemen? Uit welke delen bestaat ons oor? Hoe verklaar je het verschijnen van een regenboog? Waaruit is een molecule water opgebouwd? Waarom is zuurstof zo belangrijk in ons leven? Dit zijn vragen waarop je in de vakken biologie, fysica en chemie een antwoord zoekt.
In deze studierichting krijg je een pakket van 6 lesuren wetenschappen. De theoretische kennis zal je uitbreiden of verdiepen a.d.h.v. practica, extra oefeningen en opzoekingswerk.
In de studierichting Wetenschappen heb je 5 lesuren wiskunde, die je nodig hebt om de theorie te begrijpen en als ondersteuning van de practica en de oefeningen.
Er wordt van jou verwacht dat je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen. De nodige motorische aanleg is zeker een pluspunt voor het uitvoeren van experimenten.

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit het 2e jaar optie Latijn of Moderne wetenschappen kunnen de studierichting WETENSCHAPPEN aanvangen.
Ben je echt geïnteresseerd in wetenschappen en zoek je voortdurend naar een verklaring voor natuurverschijnselen, dan is de studierichting Wetenschappen zeker iets voor jou.

En wat in de derde graad?

Na de tweede graad Wetenschappen liggen er, afhankelijk van je mogelijkheden en interesses, heel wat studierichtingen voor je open op onze school.
• Wil je je wetenschappelijke studies verder uitbouwen, dan kan dit in de studierichting Wetenschappen-wiskunde.
• Wil je de talen laten primeren, dan kan je kiezen voor de studierichting Moderne talen-wetenschappen of Moderne talen-wiskunde.