1e jaar

De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met één lesuur: een klassenleraaruur.
Tijdens dit uur worden een aantal verruimende thema's behandeld, o.m. sociale relatie in de klas, leren leren (het nuttig gebruik van de planningsagenda, de organisatie in de eigen studeerkamer, plannen …).

In het eerste jaar A volg je 27 uur per week dezelfde vakken (algemene vorming).
Voor vijf uur per week moet je een keuze maken uit 1A of 1A+Latijn.
Hoewel de keuze nog beperkt blijft, is ze toch belangrijk. Denk er dus goed over na en vraag zo nodig om raad.

1ejaar
VAKKEN 1A 1A + Latijn
ALGEMENE VORMING 27 LESUREN
  Katholieke godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 2 2
  Beeld 2 2
  Engels 1 1
  Frans 3 3
  Geschiedenis 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Mens en samenleving 1 1
  Muziek 1 1
  Natuurwetenschappen 2 2
  Nederlands 4 4
  Techniek 2 2
  Wiskunde 4 4
DIFFERENTIATIE 5 LESUREN
  Frans 1 0
  Nederlands 1 0
  Wiskunde 1 0
  Project (modulevorm) 2 0
  Latijn 0 4
  Taalondersteuning 0 1
KLASSENLERAAR 1 LESUUR
    1 1
TOTAAL 33 33
 

ICT wordt geïntegreerd in de vakken en in de projecten.

JE KIEST VOOR HET EERSTE LEERJAAR A

In 1A wordt een sterke basis gelegd voor talen, wetenschappen en wiskunde. Je krijgt een algemene vorming die een ruime waaier aan mogelijkheden openlaat voor verdere studies. Zo kan je kiezen voor een studierichting die bij je interesses en mogelijkheden aansluit.

Je volgt:
- 3 differentiatie-uren: Frans, Nederlands en wiskunde
- 2 projecturen in modulevorm

Tijdens de differentiatie-uren kan er remediërend gewerkt worden,verdiepend of verbredend.

Via de projecturen:
- ga je op zoek naar je interesses
- leer je je talenten ontdekken
- verhoog je je motivatie en je leergierigheid

Mediawijsheid

• Je leert bewust en zorgzaam omgaan met media.
• Je verwerft ICT-kennis, -vaardigheden en-attitudes.

Gezond en fit

• Je maakt kennis met informatiebronnen over gezondheid en beweging gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in een eenvoudige taal.
• Je leert bewust en zorgzaam omgaan met jezelf en met anderen.
• Je leert bewust en positief omgaan met gezondheid.
Alle leerlingen uit 1A maken een keuze voor het derde project.

*Creatief met taal en cultuur

• Je ontwikkelt een gevoeligheid voor taal, kunst en cultuur.
• Je eigen verbeelding wordt geprikkeld en je laat je raken door de verbeelding van de anderen op een artistieke en creatieve wijze.
• Je maakt kennis met het culturele en artistieke erfgoed.

*De wereld vandaag

• Je komt in contact met diverse socio-economische achtergronden via de actualiteit.
• Je leert bewust en duurzaam omgaan met de samenleving en leert engagement op te nemen in die samenleving.
• Je neemt initiatief en krijgt zin in ondernemen.

JE KIEST VOOR HET EERSTE LEERJAAR A + LATIJN

Je volgt:
- 4 uur Latijn
- 1 uur taalondersteuning

Latijn

Wil jij meer weten over de Romeinse taal, literatuur, filosofie en oude culturen? Vraag jij je af hoe een taal is opgebouwd? Heb je een goed geheugen om dagelijks Latijnse woorden en spraakkunstregels uit het hoofd te leren? Heb je inzet en werklust om Latijn onder de knie te krijgen? Dan is 1A+Latijn ongetwijfeld een geschikte keuze voor jou!

Latijn is een boeiende uitdaging.

Taalondersteuning

In de lessen Latijn is taalstudie een belangrijk onderdeel. Daarom bieden de lessen taalondersteuning je eerst en vooral een begrippenkader voor woord- en zinsleer: je leert woordsoorten herkennen en zinsdelen benoemen in het Nederlands. Zo wordt het begrijpen en vertalen van Latijnse zinnen heel wat makkelijker. Ook differentiatie komt aan bod, zowel voor Latijn als voor Frans en Engels. We helpen je bijvoorbeeld met studietips en aangepaste oefeningen of we dagen je uit met wat moeilijkere oefeningen.