1e jaar

De lessentabel omvat 32 lestijden per week, waaronder een wekelijks klassenleraaruur voor 1A+differentiatie. In 1A+Latijn vindt klassenleraaruur plaats om de 14 dagen.
Tijdens dit uur worden een aantal verruimende thema's behandeld, o.m. sociale relatie in de klas, leren leren (het nuttig gebruik van de planningsagenda, de organisatie in de eigen studeerkamer, plannen …).

In het eerste jaar A volg je 27 uur per week dezelfde vakken (algemene vorming). Er wordt een sterke basis gelegd voor talen, wetenschappen en wiskunde. ICT wordt geïntegreerd in de vakken en in de projecten.
Voor vijf uur per week moet je een keuze maken uit 1A+differentiatie of 1A+Latijn.
Hoewel de keuze nog beperkt blijft, is ze toch belangrijk. Denk er dus goed over na en vraag zo nodig om raad.

1ejaar
VAKKEN 1A + differentiatie 1A + Latijn
ALGEMENE VORMING 27 LESUREN
  Katholieke godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 2 2
  Beeld 1 1
  Engels 1 1
  Frans 3 3
  Geschiedenis 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Mens en samenleving 2 2
  Muziek 1 1
  Natuurwetenschappen 2 2
  Nederlands 4 4
  Techniek 2 2
  Wiskunde 4 4
DIFFERENTIATIE 5 LESUREN
  Frans 1 0
  Nederlands 1 0
  Wiskunde 1 0
  Project (modulevorm) 1 0
  Latijn 0 4
  Taalondersteuning 0 0,5*
KLASSENLERAAR 1 LESUUR
    1 0,5*
TOTAAL 32 32
* 1u om de 14 dagen
 

JE KIEST VOOR HET EERSTE LEERJAAR A+DIFFERENTIATIE

Wie kiest voor 1A + differentiatie krijgt 3 differentiatie-uren per week: 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde.
Tijdens de differentiatie-uren kan er remediërend gewerkt worden, verdiepend of verbredend. Je krijgt ook studietips en aangepaste oefeningen of je wordt uitgedaagd met moeilijkere oefeningen.

Tijdens het projectuur werk je aan 2 projecten: mediawijsheid, gezond en fit of creatief met taal en cultuur.

Mediawijsheid

Aan dit project werkt elke leerling.
Tijdens het project mediawijsheid verken je de wereld van sociale media en influencers. Je staat stil bij de mogelijkheden en gevaren van deze wereld. Je gaat daarbij zelf aan de slag met green screen, iPads, Imovie, Augmented reality, Google Classroom…

Alle leerlingen uit 1A maken een keuze voor het derde project.

*Gezond en fit

Tijdens het project gezond en fit kom je via sport en spel meer te weten over je gezondheid en een gezond leven. Je leert samenwerken met je medeleerlingen om opdrachten tot een goed einde te brengen.
Doorheen het project krijg je meer besef van het effect van een gezond leven.

*Creatief met taal en cultuur

In het project creatief met taal en cultuur raak je op een unieke manier vertrouwd met de taal van kunst en cultuur. Je leert zelfstandig aan de slag te gaan, actief samen te werken, ideeën te concretiseren en stap voor stap te werken naar een stevig onderbouwd eindresultaat. De originele ideeën van de lesgevers én medeleerlingen prikkelen je om zelf te kijken, te onderzoeken, te tekenen, te bouwen, te fotograferen, te spelen, te fantaseren, te vertellen… Je wordt gecoacht door enthousiaste lesgevers met een hart voor taal, kunst en cultuur.
Ze leren jou de aspecten verkennen van werken met beeld, drama, muziek, beweging en media.

JE KIEST VOOR HET EERSTE LEERJAAR A + LATIJN

Je volgt:
- 4 uur Latijn
- 1 uur taalondersteuning om de 14 dagen.

Latijn

Wil jij meer weten over de Romeinse taal, literatuur, filosofie en oude culturen? Vraag jij je af hoe een taal is opgebouwd? Heb je een goed geheugen om dagelijks Latijnse woorden en spraakkunstregels uit het hoofd te leren? Heb je inzet en werklust om Latijn onder de knie te krijgen? Behaal je in het zesde leerjaar zeer goede resultaten voor Nederlands en wiskunde dan is 1A + Latijn ongetwijfeld een geschikte keuze voor jou! Latijn is een boeiende uitdaging.

Latijn is een boeiende uitdaging.

Taalondersteuning

In de lessen Latijn is taalstudie een belangrijk onderdeel. Daarom bieden de lessen taalondersteuning je eerst en vooral een begrippenkader voor woord- en zinsleer: je leert woordsoorten herkennen en zinsdelen benoemen in het Nederlands. Zo wordt het begrijpen en vertalen van Latijnse zinnen heel wat makkelijker. Ook differentiatie komt aan bod, zowel voor Latijn als voor Frans en Engels. We helpen je bijvoorbeeld met studietips en aangepaste oefeningen of we dagen je uit met wat moeilijkere oefeningen.