SEATTLE premium website template

Geschiedenis

In Sint-Martens-Lennik wordt al sinds 1599 onderwijs en opvoeding gegeven. De Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar namen in 1892 hier het onderwijs in de lagere school op zich. Hiervoor beschikten zij over 4 lokalen. De Eerwaarde Zusters stonden in voor goed onderwijs aan de volkskinderen. In 1944 begonnen zij met het voortgezet onderwijs dat als 'nieuwe huishoudschool' bestempeld werd.
Op 6 juli 1955, naamdag van de H. Godelieve, werd op verzoek van de ouders en door toedoen van Kardinaal Van Roey een middelbare school opgericht: het Sint-Godelieve-Instituut.
Enthousiast werken Inrichtende Macht, directie, leerkrachten en ouders samen aan de opbouw en de uitbreiding van de school:

1956 4 nieuwe klaslokalen, een lerarenlokaal, een fietsenloods en een sanitaire installatie werden gebouwd.
1958 Het schoolbusvervoer van het SGI werd ingericht.
1959 Het Sint-Godelieve-Instituut wordt officieel erkend en goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.
1971 De Inrichtende Macht voerde het gemengde onderwijs in het SGI in, de eerste gemengde school in de regio.
1973 Een reeks nieuwe klaslokalen werd aangebouwd.
1981 September 1981 was het begin van de grote doorbraak van het SGI met de invoering van het V.S.O. (Vernieuwd Secundair Onderwijs) en tevens de oprichting van de hogere cyclus secundair onderwijs met de afdelingen Wetenschappelijke B en Economische.
1981 Nieuwe vaklokalen konden in gebruik genomen worden.
1987 Een volledig nieuwe lagere school werd plechtig geopend. De oude lokalen werden gerenoveerd voor gebruik door de middelbare afdeling.
1989 Progressieve invoering van de eenheidsstructuur in het Secundair Onderwijs.
1990 Nieuwe sport- en speelterreinen werden aangelegd.

SEATTLE premium website template
SEATTLE premium website template

1991 Splinternieuwe kleuterschool werd gebouwd. De oude kleuterklassen werden gerenoveerd en aangepast voor gebruik door de middelbare afdeling.
1998 De pedagogische samenwerking met Sancta Maria-Instituut te Lembeek (ook een school van de Zusters van Vorselaar) wordt opgestart.
1999 De bouwplannen voor de realisatie van nieuwe klas- en vaklokalen worden goedgekeurd. De bouw van een sporthal volgt in een later stadium.
1999 De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn werd opgericht; tot deze scholengemeenschap behoren naast het Sint-Godelieve-Instituut nog 7 andere scholen uit de regio.
2001 Realisatie van de nieuwbouw (15 klas- en vaklokalen en administratieve ruimten). Volledige vernieuwing van de inrichting van de lokalen wetenschappen (chemie, fysica, biologie, informatica).
2003 Het voormalige klooster werd verbouwd tot vak- en klaslokalen.
2006 Het dossier met principiële goedkeuring voor de bouw van een sporthal, refter en 12 klaslokalen werd samengesteld (voorziene periode 2008-2011).
2007 Vernieuwing van de elektriciteitsleidingen en plaatsing van ramen met zonnewering in blokken F en G. Installatie van een luchtverversingssysteem en centraal stofzuigsysteem in blok G. Bouw van een luifel voor blok C en een omheinde fietsenstalling.
2008 Renovatie van de oudere afdaken.

2009 Plannen worden opgemaakt om drie bijkomende vaklokalen voor de eerste graad te bouwen (uitbreiding van blok B) en om het sanitair D07-D08 te renoveren.
2011 Aankoop dokterswoning en renovatie tot leraarskamer, economaat, muzieklokaal en conciërgewoning.
2012 Aankoop woning Alix Claes.
2012 Renovatie van blok D: vernieuwing van het sanitair voor meisjes en jongens; vernieuwing van het schrijnwerk. Opvang van het regenwater (citernes met een capaciteit van 150 000 liter) en heraanleg van een gedeelte van de speelplaats.
2014 Start van "Scholen voor Morgen" met de bouw van een sporthal, refter en 12 klaslokalen. De paviljoenen werden weggehaald, 4 ervan zijn behouden en verplaatst naast de nieuwbouw S-blok.
2016 8 oktober 2016 officiële inhuldiging S-blok.
2017 Vernieuwing van de ramen E-F-G-H-blok (achterzijde) & realisatie van lockerruimte.
2020 Nieuwe overkapping aan de H-blok en plaatsing van 2 nieuwe paviljoenen in juli 2020
2021 De oude toiletten van de H-blok werden gerenoveerd i.f.v. de uitbreiding van de drukkerij en bijhorende kopieruimte.

SEATTLE premium website template

Sedert 1981 groeide de schoolbevolking in het secundair onderwijs van het SGI van 140 leerlingen aan tot 1300. Een 130-tal leerkrachten en 10-tal ondersteunende personeelsleden staan in voor een opperbest onderwijs voor al die meisjes en jongens uit de grote regio Pajottenland.