Leerlingenraad - Ouderraad - schoolraadLeerlingenraad

Leerlingenraad

Elke maand komen afgevaardigden van de klassen van het 5e en 6e jaar samen op dinsdagmiddag om te zetelen in de leerlingenraad. Deze vergaderingen zijn het ontmoetingsmoment tussen de leerlingen, de werkgroepen en de kernraad.
De leerlingenraad werkt volgens de gekende formule: vragen en voorstellen worden ingediend tijdens de leerlingenraad, waarna de kernraad hiermee aan de slag gaat. Eventuele plannen of voorstellen worden door de kern uitgewerkt en gaan via hen naar de directie. Omgekeerd worden vragen en voorstellen van de directie en leerkrachten ook via de kernraad naar de leerlingen gebracht.

De kernraad

De kernraad bestaat uit een zevental leerlingen.
Alle informatie wordt vanuit de werkgroepen systematisch doorgesluisd naar de kernraad, die zo het zenuwcentrum is van onze leerlingenwerking. Plannen en voorstellen worden door deze groep van leerlingen uitgewerkt en georganiseerd.
Elk jaar organiseert de kernraad het politiek debat voor zesdejaars.

De werkgroepen

Onze leerlingenwerking bestaat uit verschillende werkgroepen, die bestaan uit zowel leden van de leerlingenraad als niet-leden. Het is dus voor alle vijfde- of zesdejaars mogelijk om hieraan deel te nemen.
Dit jaar zijn er de volgende werkgroepen:
* Londen/Parijs- en Italiëraad: om de kosten van de Londen/Parijs- en Italiëreis te drukken, organiseren enthousiaste leerlingen elk jaar enkele lucratieve acties;
* Milieuraad: leerlingen en leerkrachten zetten zich samen in voor het milieu en welzijn op school;
* Fuifraad: een felbegeerde werkgroep geeft alle zesdejaars de kans om de schoolfuif mee te helpen organiseren;
* Honderddagenraad: elke leerling van het 6ejaar krijgt hier de kans om mee te bouwen aan het hoogtepunt van het jaar: de 100-dagen;
* Galabalraad: 5e- en 6e jaars zorgen samen voor een spetterend galabal, waarmee jaarlijks het einde van de schoolcarrière van de zesdes wordt gevierd;
* Werkgroep SGI’s got Talent: een groots project van 5ejaars;
* Sportraad: geeft elke fervente sporter de kans om zijn/haar medeleerlingen aan het sporten te zetten.
* Jaarboekraad: een groepje zesdejaars stelt het jaarboek samen: een fotoalbum met herinneringen aan de voorbije zes jaar op het SGI

Pijlers van de leerlingenraad

Er heerst een open sfeer en goede communicatie met alle werkgroepen. Onze kerntaak is nog steeds het willen verbeteren van de school en het vertegenwoordigen van onze medeleerlingen.
De leerlingenwerking steunt op de volgende pijlers: transparantie, communicatie en organisatie. Wie geïnteresseerd is, een klacht of voorstel heeft of meer informatie wil over een bepaald thema, kan altijd terecht bij de afgevaardigden van de klassen of bij de kernraad.

Schoolraad

Elke school gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten.

de schoolraad:
in de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders (3) van het personeel (3) en van de lokale gemeenschap (3) de leerlingen (3)
de inrichtende macht of de directeur bij delegatie

overleg


• de bepaling van het profiel van de directeur
• het studieaanbod
• opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
• het nascholingsbeleid
• experimenten en projecten
• het schoolreglement
• het beleidsplan of -contract met het CLB
• infrastructuurwerken - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten
• de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
• het welzijns- en veiligheidsbeleid op school ten aanzien van leerlingen
• begeleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting
• gelijke kansenonderwijs

advies


de schoolraad kan steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle onderwerpen waarvoor hij een overlegbevoegdheid heeft

Samenstelling


Op 31 maart 2021 liepen de mandaten van de schoolraad af.
Alle geledingen werden schriftelijk en of mondeling aangesproken om hun afvaardiging te herbekijken en kandidaten aan te stellen.
Bijgevolg is de schoolraad op het SGI vanaf 31 maart 2021 als volgt samengesteld:
 
AFVAARDIGING PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP:
 
  MARC VAN LIERDE (VOORZITTER)
  ELS BELLEMANS
  DANIEL DETRI
 
AFVAARDIGING OUDERS:
 
  BART VAN LAETHEM – voorzitter ouderraad
  MARIE-FRANCE BELLEMANS
  STIJN VAN ACHTER

AFVAARDIGING PEDAGOGISCHE RAAD VAN DE SCHOOL:
 
  VERA JANS, 1STE GRAAD
  ELS SCHOUKENS, 2DE GRAAD
  DAVY BOONEN, 3DE GRAAD
  Reserveleden: ELS VANDERSCHUEREN, DORIEN GEERAERTS, JORIS MAGNUS

AFVAARDIGING LEERLINGEN:
 
  LOES LANGHENDRIES – 6EWI
  TINE VANDER EECKT – 6WWIC
  ZEYNEB EL ATTABI – 5LMT
  KRISTOF WINDERICKX – 5WWIb

AFVAARDIGING INRICHTENDE MACHT:
 
  BRUNO REMEKER, adjunct-directeur
  MAGDA BEECKMANS, directeur 1ste graad
  LIEVE DE SMET, algemeen directeur

Schoolraad
Ouderraad

Ouderraad

Het contact met de secundaire school beperkt zich vaak tot een bericht, een rapport, een oudercontact. De ouderraad wil ouders een stem geven binnen SGI. Vanop de zijlijn volgen we het reilen en zeilen binnen de school op. Hier en daar proberen we ons eigen accent toe te voegen. Verder proberen we de bestaande activiteiten te ondersteunen.

De ouderraad wil een spreekbuis zijn van alle ouders. Met je eigen vraag, opmerking of idee kan je bij ons terecht. De ouderraad heeft een eigen smartschoolaccount. Op die manier zijn we vlot bereikbaar. In de berichtenmodule van smartschool kan je een bericht sturen, gericht aan SGI ouderraad. We vergaderen vier keer per jaar. Iedereen kan steeds vrijblijvend aansluiten. Je bent meer dan welkom !

Leden
Marie-France Bellemans
Caroline Deneweth
Kristien Schets
Joke Smeers
Greta Remy
Mieke Rener
Stijn Van Achter
Bart Van Laethem (voorzitter)