Bereikbaarheid van de school

Het Sint-Godelieve-Instituut (SGI) bevindt zich in de Vlaamse rand rond Brussel, in het hart van het Pajottenland, in het centrum van Sint-Martens-Lennik, een landelijke gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. Onze school is gelegen in de driehoek gevormd door de Assesteenweg (N285), de Ninoofsesteenweg (N8) en de Brusselsestraat(N282).

Ongeveer 3% van onze leerlingen komt te voet naar school.
Zowat 25 à 30% van onze leerlingen komt geregeld met de fiets naar het SGI.
In de omgeving van de school zijn de fietsvoorzieningen tamelijk goed. Met de politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik heeft de school een convenant afgesloten om te werken aan de verkeersveiligheid en om acties op het getouw te zetten die de mobiliteit van de fietsers en de voetgangers kunnen bevorderen.
In het tweemaandelijks infoblad voor leerlingen en ouders "Infoflash" worden tips gegeven die willen bijdragen om zich "veilig in het verkeer" te gedragen.
Je kan in de school steeds inlichtingen inwinnen i.v.m. veilige routes naar het SGI.
Het gebruik van een fietshelm en een fluohesje geniet onze voorkeur.
Voor mogelijke fietsroutes, raadpleeg de Fietspromoflyer
De leerlingen die verder van de school wonen, kunnen gebruikmaken van het busvervoer georganiseerd door de school zelf en busvervoer door De Lijn.
In onze onthaalbrochure vindt u de regeling voor de busritten. De uurregeling en de haltes zijn onder voorbehoud en kunnen eventueel worden aangepast.
Naschools vertrekken de bussen in het SGI om 15:40 (maandagavond om 16.30 u.) en op woensdagmiddag om 12.10 u.
De prijs van het abonnement hangt af van de afstand tot de school.

21% van onze leerlingen maakt gebruik van de schoolbus;
40% van de bussen van De Lijn.
De kostprijs voor het schoolbusabonnement hangt af van de afstand tot de school.
Er is een korting vanaf het derde SGI-schoolbusabonnement in het gezin.

Busjetons (= €1,50) worden elke schooldag te koop aangeboden tijdens de namiddagspeeltijd in F-01 (winkeltje) en zijn bestemd voor leerlingen die sporadisch van het busvervoer willen gebruik maken.


De Buzzy Pazz is een abonnement voor jongeren tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je zeven dagen op zeven onbeperkt reizen met elke bus en tram van De Lijn in heel Vlaanderen (kostprijs 2020: € 215 + € 5 adminstratieve kost.). Als je een Buzzy Pazz van “De Lijn” wenst, dien je hiervoor een aanvraagformulier in te vullen via de website: www.delijn.be.

Bereken op de website van De Lijn hoe je met de bussen van De Lijn op het SGI geraakt: klik hier.
Bijna 1% van de leerlingen komt met de motorfiets of de brommer naar school.
Ongeveer 16% van de leerlingen wordt met de auto gebracht.
De leerlingen die met de wagen gebracht worden, worden best afgezet in het centrum van Sint-Martens-Lennik of op de parkeerstroken van de Schapenstraat waardoor het fileprobleem wordt aangepakt en de veiligheid van de leerlingen wordt verhoogd.