Inschrijvingen EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS 1A - 1A+Latijn in het Sint-Godelieve-Instituut schooljaar 2021-2022

!EERST DIGITAAL AANMELDEN DAN INSCHRIJVEN!

De inschrijvingen voor 1A – 1A+Latijn verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Ouders die hun kind willen inschrijven in het eerste jaar voor het schooljaar 2021-2022, melden zich aan op één centrale website. De aanmeldperiode loopt van 29 maart tot 26 april 2021.

AANMELDPERIODE
29 maart '21 (14 u.) tot 26 april '21 (14 u.)

Alle leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen (*), kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.
www.aanmelden.school

BEKENDMAKING TOEGEWEZEN SCHOOL
6 mei '21

Elke aangemelde leerling ontvangt via mail (of post) het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) en de uitnodiging om hun ticket om te zetten in een inschrijving (controleer best uw SPAM).

INSCHRIJVINGSPERIODE
tussen 10 mei '21 en 4 juni '21

Definitieve inschrijving: afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen zal de inschrijving online gebeuren via www.aanmelden.school of op afspraak op school. Raadpleeg hiervoor zeker vóór 10/05/2021 de schoolwebsite.

VRIJE INSCHRIJVINGEN
vanaf 10 mei '21'

Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 10/05/2021 via www.aanmelden.school opnieuw de vraag tot inschrijving indienen.
– Heeft de school vrije plaatsen, dan kan uw zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
– Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

De leerlingen van de voorrangsgroepen (*) worden prioritair geordend.
Broers en zussen van leerlingen op SGI en kinderen van personeelsleden SO SGI moeten ook aanmelden vanaf 29 maart 2021 (14 u.) en voor 26 april 2021 (14 u.)!!!

Meer informatie over aanmelden en inschrijven schooljaar 2021-2022 vind je op
– de schoolwebsite – inschrijvingen – FAQ
– de centrale website www.aanmelden.school,
– de centrale helpdesk info@aanmelden.school (vanaf 29/03/2021)
– het Vrij CLB Halle www.clbhalle.be – 02/356 55 23

 

Inschrijvingen nieuwe leerlingen in het 2e t.e.m. 6e jaar secundair

Voor inschrijvingen van nieuwe leerlingen in het tweede t.e.m. het zesde jaar secundair: neem telefonisch contact op met de school op 02 532 58 36 om een afspraak te maken met directeur Magda Beeckmans (1e graad) of directeur Bruno Remeker (2e en 3e graad).

Infoavond van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar A secundair in het SGI

Dinsdag 9 februari 2021.


In 1A krijgen jongeren een brede vorming (27 uur) waarin een sterke basis voor talen, wetenschappen, wiskunde, ... wordt gelegd.
Daarnaast kiest de school voor 3 uur differentiatie (Nederlands, Frans, wiskunde) en 2 uur projectwerking vertrekkende vanuit de interesse en de leefwereld van de jongeren.

In 1A+LATIJN krijgen jongeren dezelfde brede vorming (27 uur) als in 1A aangevuld met 4 uur Latijn en 1 uur taalondersteuning.

Tijdens deze infoavond voor ouders willen wij het studieaanbod, de werking van de school en de inschrijvingsprocedure toelichten. Dit gaat door om 17 uur of om 19 uur in de refter. (lokaal S108).
Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat ogenblik kan deze infosessie digitaal doorgaan.


Je kan vanaf 5 januari 2021 hier inschrijven.