SEATTLE premium website template

Ons opvoedingsproject

We leven in een unieke tijd. De tijd kantelt: de cultuur van gisteren ligt in de kering met de cultuur van morgen.
Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstige tijd om op te voeden.
Deze kentering werpt immers een schaduw af op mensen. Ze zijn in verwarring, twijfelen aan de toekomst, voelen zich innerlijk leeg. Hun vertrouwen is zoek. Deze maatschappij lijkt soms moe en zonder project. Iedereen is door deze tijd getekend: jong en oud, opvoedeling en opvoeder. We staan dan ook sterker dan voorheen voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst. De nieuwe cultuur - in dialoog - voorbereiden is dé kernopdracht van opvoeden vandaag.

Deze kanteling van de tijd wekt echter ook enthousiasme. De weg naar morgen ligt breed open, de menselijke creativiteit schept onvermoede kansen, er leeft een scherpe honger naar zingeving, vele zinzoekers voorvoelen de kans op een nieuwe samenleving. Deze tijd hunkert ongetwijfeld naar hoop. Daarom is het broodnodig dat wij opvoeders vertrekken vanuit een grondhouding van hoop en geloof in de toekomst. Dan vooral zullen wij kinderen en jongeren echt aanspreken.
Vanuit dit opzicht is het een voorrecht te geloven in het evangelie. Want deze boodschap verhaalt dat de mens bekwaam is tot het goede. Het evangelie motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen. Bovendien schenkt het de gelovige een sterk vertrouwen in de toekomst omwille van de aanzegging dat er een Betrouwbare is die zich heeft ingevoegd in de geschiedenis en Die niet ophoudt de belofte te herhalen dat Hij alles ooit ten goede zal keren.

SEATTLE premium website template
SEATTLE premium website template

Lodewijk Vincent Donche

...was een man van hoop. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen in beweging zette. Zijn sterk charisma leeft nog verder tot op vandaag.
Donche was een spirituele mens, het was hem aan te zien dat hij in voeling leefde met het Mysterie dat ons overstijgt. Hij werd gegrepen door Jezus Christus, en hij werd diep geraakt door de armen van zijn tijd.
Het stichtingscharisma van deze gedreven man bestond er in dat hij zich omringde met vrouwen om het evangelie in praktijk te brengen door opvoeding en onderwijs. Hij zag Jezus als het fundament voor dit levensproject en hij hoopte door deze dienst aan de armen God te eren. Lodewijk Vincent Donche was een visionair. Hij had een aanstekelijke visie die hertaald in deze tijd een mobiliserend project aanbiedt op de maat van morgen.

Pijlers opvoedingsproject

Donche wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject. Hij beklemtoonde dat goede opvoeding:
* gericht is op het leven van concrete kinderen of jongeren,
* streeft naar een totale persoonsvorming,
* getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,
* steunt op een persoonsbevorderende relatie,
* een bijzondere zorg betoont voor geloofsopvoeding,
* veel van haar kracht haalt uit samenwerking en communio.

SEATTLE premium website template
SEATTLE premium website template

Dit opvoedingsproject is een oproep tot alle medewerkers die in de 'beweging' rond Donche staan om van dit waardenaanbod een mobiliserend en toekomstgericht levens- en leerproject te maken ten gunste van de kinderen en jongeren die ons worden toevertrouwd.
Dit is een werk voor beroepsmensen die voortdurend bekommerd zijn om kwaliteit. Mensen die bereid zijn samen te werken in equipeverband en die bekwaam zijn dit pedagogisch project via een schoolwerkplan om te zetten in concrete, haalbare en verifieerbare praktijkdoelen.

Deze postmoderne tijd vraagt echter vooral om de bravoure van nieuwe missionarissen die de hunkerende jonge mens van vandaag het uniek beeld van onze God tonen: een God die elk van ons zijn kind noemt en die wij mogen aanspreken als 'lieve ouder', die ons verlokt in vrijheid en nooit dwingt, voor wie de zwaarst gehandicapte gelijkwaardig is aan het meest creatieve genie, die barmhartig is tegenover de meest schamele mens, die de zwaksten het meest liefheeft, die mee-lijdt met mensen en ze altijd vergeeft, een God die er voor zorgt dat het leven het haalt op de dood.
Daarom is dit opvoedingsproject ten gronde een appèl om ons te riskeren aan het evangelie.

SEATTLE premium website template
Donche
inspireert ons verhaal!

Deze pagina is overgenomen uit:
"Opvoedingsproject. Zusters der christelijke scholen van Vorselaar",
vzw Zusters der Christelijke Scholen, Markt 19, 2290 Vorselaar.