Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar

OZCS West-Brabant


Voorzitter:

Felix Wauters

Afgevaardigd Bestuurder:

Johan Eliat

Regiosecretaris:

Kristel Debièvre, Liesbeth Straetmans