2e jaar

De lessentabel omvat 32 lestijden per week.
In het tweede jaar heb je een algemene vorming van 25 lesuren (1 lesuur informatica) en mag je nog proeven van vijf lesuren basisoptie en een vlinderuur.

Voor de aanvang van het tweede jaar maak je twee keuzes:
1) keuze voor één van de drie basisopties:
- Economie en organisatie
- Klassieke talen
- Moderne talen en wetenschappen

2) keuze voor een vlinderuur
Tijdens het vlinderuur taal/wiskunde krijg je de kans om basisleerstof verder te verwerken of om je in die vakken te verdiepen.
Je kan ook kiezen voor een extra uitdaging en proeven van een bijkomend vak naargelang de keuze van je basisoptie: wetenschappen, Grieks, economie.
1ejaar
VAKKEN 2A basisoptie Economie en organisatie 2A basisoptie Klassieke talen Latijn 2A basisoptie Moderne talen en wetenschappen
ALGEMENE VORMING 25 LESUREN
  Katholieke godsdienst 2 2 2
  Aardrijkskunde 1 1 1
  Beeld 1 1 1
  Engels 2 2 2
  Frans 3 3 3
  Geschiedenis 2 2 2
  Lichamelijke opvoeding 2 2 2
  Muziek 1 1 1
  Natuurwetenschappen 1 1 1
  Nederlands 4 4 4
  Techniek 2 2 2
  Wiskunde 4 4 4
BASISOPTIE 5 LESUREN
  Economie en organisatie 5    
  Moderne talen (Nederlands/Frans)     2
  Wetenschappen     3
  Latijn   5  
VLINDERUUR naar keuze
  Taal/wiskunde 1 of 0   1 of 0
  Wetenschappen 0 of 1    
  Economie     0 of 1
  Eco./Grieks/Wet.   1  
Informatica
  1 1 1
TOTAAL 32 32 32
 

2e jaar algemeen

Heb je interesse voor wat er zich afspeelt in een winkel of een bedrijf? Wil je de wereld bekijken door de ogen van een consument of koper? Ben je ondernemend en wil je je ondernemerszin verder ontwikkelen? Wil je weten hoe je kan meewerken aan een wereld waar duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn?
Dan is de basisoptie economie en organisatie zeker iets voor jou!

Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project.
Je ontwikkelt digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om dat op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Je lessenrooster wordt per week aangevuld met een vlinderuur (= differentiatie-uur); je kan kiezen uit twee mogelijkheden.

Ofwel kies je voor het vlinderuur taal/wiskunde.
Tijdens dit uur krijg je de kans om basisleerstof verder in te oefenen of om je in het vak meer te verdiepen.
De ene week krijg je een extra uur wiskunde, de andere week een extra uur Nederlands of Frans afhankelijk van je noden.

Ofwel kies je voor 1 uur wetenschappen (= extra vak).
Je leert wetenschappelijke verschijnselen onderzoeken en verklaren. Je kan ervaren dat natuur en wetenschappelijk inzicht samen kunnen bijdragen tot een moderne en duurzame samenleving.
Dit vlinderuur laat je proeven van wetenschappen en kan je helpen bij je keuze van de studierichting naar het derde jaar toe.

"Heb je, na het eerste jaar Latijn, de smaak te pakken?
Heb je Latijn ervaren als een verfijnde en boeiende taal?
Wil je deze taal verder leren ontdekken en begrijpen?
Wil je meer weten over de cultuur van de Romeinen?
Dan is de basisoptie Latijn echt iets voor jou!

Tijdens de vijf uur Latijn worden de woordenschat, verbuigingen en vervoegingen nog eens grondig herhaald. De Latijnse grammatica wordt verder uitgediept om de leuke tekstverhalen uit de Oudheid te lezen en te begrijpen. Aan de hand van deze teksten, wordt je aandacht gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur.
Door de verdere studie van deze taal, leer je gestructureerd redeneren. Deze studie kan een hulpmiddel zijn bij het studeren van andere vakken.

Je lessenrooster wordt per week aangevuld met een vlinderuur.
Tijdens dit uur willen we je laten proeven van een extra vak.
Je kan zo ontdekken waar je interesses en mogelijkheden liggen. Tevens kan het ook een hulp zijn bij je keuze van de studierichting naar volgende jaren toe.
We geven je de mogelijkheid om kennis te maken met:

economie Je leert economisch-maatschappelijke verschijnselen verklaren. Je formuleert voorstellen die economisch en maatschappelijk bijdragen tot een betere leefwereld. Je bekijkt de wereld door de ogen van een consument of koper en je kan de zin om te ondernemen ontwikkelen.

Grieks Je leert de oorsprong van vele hedendaagse wetenschappelijke termen. Je maakt kennis met talrijke mythologische en legendarische figuren uit de oudheid. Je ontdekt de gelijkenissen en de verschillen tussen de Griekse en de Romeinse cultuur en tegelijk de onuitwisbare invloed ervan op onze samenleving.

wetenschappen (onder voorbehoud) Je leert wetenschappelijke verschijnselen onderzoeken en verklaren. Je kan ervaren dat natuur en wetenschappelijk inzicht samen kunnen bijdragen tot een moderne en duurzame samenleving.

Heb je een goed taalgevoel en interesse in cultuur? Wil je onderzoeken hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep of cultuur behoren? Wil je je kennis voor de taal uitbreiden en de wereld van fictie verder ontdekken?
In deze basisoptie werk je aan je communicatieve vaardigheden, leer je je openstellen voor andere talen en genieten van de schoonheid ervan.

Ben je steeds op onderzoek? Ga je graag op zoek naar antwoorden? Stel je vaak de vragen ”Hoe kan dit?” “Waarom is dit zo?” “Waarom gebeurt dit?” Dan is de basisoptie Moderne talen en wetenschappen echt iets voor jou!

Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en leert die vanuit een wetenschappelijk denkkader verklaren. Je bestudeert de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven.
Je kan proeven van de verschillende domeinen binnen de wetenschappen (biologie, chemie en fysica).

Je lessenrooster wordt per week aangevuld met een vlinderuur.
Ofwel kies je voor het vlinderuur taal/wiskunde.
Tijdens dit uur krijg je de kans om basisleerstof verder in te oefenen of om je in het vak meer te verdiepen.
De ene week krijg je een extra uur wiskunde, de andere week een extra uur Nederlands of Frans afhankelijk van je noden.

Ofwel kies je voor 1 uur economie (= extra vak).
Je leert economisch-maatschappelijke verschijnselen verklaren. Je formuleert voorstellen die economisch en maatschappelijk bijdragen tot een betere leefwereld. Je bekijkt de wereld door de ogen van een consument of koper en je kan de zin om te ondernemen ontwikkelen. Dit vlinderuur laat je proeven van economie en kan je helpen bij je keuze van de studierichting naar het derde jaar toe.